ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งล่าสุด ที่อยู่ปัจจุบัน ภาพถ่าย
1พ.อ.บุญเลิศ ทรงเดชอศจ.ยศ.ทบ.๑๐๕ หมู่ ๖ บ้านราษฎร์นิยม ถ.เลียบคลอง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐ โทร ๐๘-๙๑๖๑-๘๐๒๑
2พ.อ. (พิเศษ)ศรีสวัสดิ์ แสนพวงอดีต ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.๒๘/๕๙ ซ.ที่ดินจัดสรร ทบ. ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
3พล.ต.สมพร สุธีพันธุ์นุวัตรผู้ทรงคุณวุฒิ75 หมู่ 5 ซอยรางน้ำ 36 ถ.สืบศิริ ต.หนองจบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
4พ.อ.บุญนอง สอนวงษา๔๖ ถ.เทศบาล ๔ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ โทร ๐๓๖-๒๔๕-๕๕๖
5พ.อ. (พิเศษ)สัมฤทธิ์ คมขำผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.๒๓๔/๑๗๘ หมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ ๑ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
6พ.อ.ชัยกร ธรรมชัยปราการ2508/423 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
7พล.ต.ชอบ อินทฤทธิ์ผู้ทรงคุณฯ336/2 ม.3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
8พ.อ.อัครัช กีรติธรรมกฤติ36/136 หมู่บ้านศิศิวัลลณ์ 2 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160
9พ.อ.สิริ คงอยู่๖๒/๒๕๗ หมู่ ๕ เสนานิเวศน์ โครงการ ๒ ถ.พหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. ๑๐๒๓๐
10พ.อ.สำราญ ก้านพูนกลาง223/1 ซ.22 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
11พ.อ.ประเสริฐ หนูหอม51/20 ม.2 ม.ศรีประวัติฟอร่าวิล ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
12พ.ต.ปักกฤษณ์ ปั้นจั่น49 หมู่ 9 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.อยุธยา 13220
13พล.ต.พีระ ฉลาดธัญกิจกร.ทบ.12/1 หมู่ 5 หมู่บ้านณัฐวรรณ ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก กทม 10520
14พ.ท.สุรินทร์ พัฒนศิริ๘๙/๗๑๗ ถ.สุขาภิบาล ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๔๐๐
15พ.อ.ทองพูล แสนบุญศรี20/26 ม.3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
16พ.อ.มาลัย เมฆชุ่ม321/13 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
17พ.อ.เกื้อ ชัยภูมิ49/2 ม.8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
18พ.อ.สมัย ศรีสังข์130/1 ม.6 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
19พล.ต.เฉลิมชัย เสียงใหญ่
20พ.อ.เทพ นันตา26/120 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
21พ.อ.ดร.ณรงค์ ครองแถว199/34 หมู่ 4 ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ซ.วัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
22พ.อ. (พิเศษ)ธีรพล กองธรรมผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.165 ม.1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
23พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก170/118 ซ.10 หมู่บ้านสยามนครธานี ถ.อ้อมค่าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
24พ.อ.สวัสดิ์ เนียมหอม339/11 หมู่บ้านวังศาลา หมู่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71100
25พ.อ.สนั่น อินทวงศ์14 ม.6 บ้านโตนด ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
26พ.อ.มานพ กฤษแก้ว30/2 ม.8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
27พ.อ.สวัสดิ์ ทองประสานอศจ.ทภ.๑1 ลาดพร้าว 110 แยก 4 เขตวังทองหลาง กทม 10310
28พ.อ. (พิเศษ)บุญชู ศรีเคลือบ51/416 หมู่ 9 หมู่บ้านพฤกษา 17 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12150
29พ.อ.เลียบ กิ่งโพธิ์217 หมู่ 6 บ้านดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
30พ.อ.ปรีชา น้อยนวล
31พ.อ.บุญยัง ศรีสมพงษ์210 หมู่ 14 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
32พล.ต.ณรงค์ อภิเดช47/7 ซ.ชัยวัฒน์ ถ.วุฒากาศ 53 เขตจองทอง กทม 10150
33พล.ต.บุญนาค มูลลาผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.123/17 ม.4 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ( ที่อยู่เปลี่ยนใหม่ รอแก้ไข )
34ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ199/10 ม.พนักงานธนาคารทหารไทย ซ.งามวงศ์วาน6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
35พ.อ.ประชุม สุขสำราญอศจ.นศส.25/112 ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
36พ.อ.นิคม อินทร์เพชรฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
37พ.อ.จำลอง จันทร์พัฒน์17/18 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
38พ.อ.บุญ ศรีศักดิ์อศจ.ทภ.๑87/1 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 77140
39พ.อ.จำรัส ฉุนจตุรัสผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.279 หมู่ 2 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
40พ.อ. (พิเศษ)ศรัณยภูมิ ผู้พึ่งผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.96 หมู่ 5 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 50000
41พ.อ.ทองดี ทองล้น141 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
42พ.อ.นิพนธ์ พิมเสน133/17 หมู่ 9 ซ.จามร 15 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
43พ.อ.อรุณ นิลสุวรรณอศจ.ทภ.๔64/1 หมู่ 7 บ้านปักธง ซ.ซูกำเนิดอุทิศ 1 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
44พ.อ.อำนวย อูปแก้ว185/5 ซ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
45พ.อ.ชาคริต ปะระมัสโส5 หมู่ 3 บ้านขามป้อม ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
46พ.อ.สุนทร ปิ่นทองดี24 หมู่ 1 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
47พ.อ.อุดร วรรณรัตน์วัดช่องลมนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260
48พ.อ.เกษม ขันธะวินะหุ349 หมู่ 6 หมู่บ้านโฮมการ์เดนด์วิล ถ.รัตนภิธาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
49พ.อ.บุญเลิศ คชกุลรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.
50พ.อ.มนูญ เรืองบุญศรี16/378 หมู่บ้านเดอะวิลเลจ 3 หมู่ 10 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
51พ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง14/5 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระนคร เขตพระนคร กทม 10200
52พ.อ.สาทร เตจ๊ะวงศ์อศจ.ทภ.3
53พ.อ.พุทธพงศ์ แสงจันทร์อศจ.ทภ.๔528/122 ม.22 หมู่บ้านแก่นทองธานี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
54พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์อศจ.ทภ.2321/2 ม.1 บ้านกุดจิก ถ.เทศบาล 14 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
55พ.อ.ต่อพรต เจนการ๓๓๖/๔ หมู่บ้านปิ่นเจริญ โครงการ ๑ ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม ๑๐๒๑๐
56พ.อ.ฉลอง ชาดีอศจ.ทภ.2123/969 ม.16 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
57พ.อ. (พิเศษ)ไพโรจน์ ศรีโท
58พ.อ.นิพนธ์ ยางงามกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
59พ.อ.เฉลิม ยิ้มสมบูรณ์678/11 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาซ้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
60พล.ต.นเรศ จิตรักษ์ขอลาออกได้ยศ
61พ.อ. (พิเศษ)เกรียงไกร เทพนิมิตรผอ.กอศจ.สม.กอศจ.สม.
62พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณีฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชากอศจ.ยศ.ทบ.
63พ.อ. (พิเศษ)รณชัย ไวยศรีแสงนปก.สม.กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
64พ.ท.อวยพร ชุมทองนสบ.พล.ร.๕ค่ายเทพสัตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
65พ.อ.เชล เลิศไตรกุลนายทหารปฏิบัติการ ศปท.กห.
66พ.อ.วีรสิฎฐ จันแดงประจำ มทบ.33มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
67พ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์
68พ.อ.เฉลียว แสงผึ้งฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชานสศ.
69พ.ท.ไชโย นามนนท์ประจำ ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
70พ.อ.ธเนตร สุธรรมป๋าฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา บก.ทท.สง.อศจ.สบ.ทหาร.บก.ทท.
71พ.ท.ฐิติวัชร์ จำปางามหน.ธก.รร.กสร.ศสร.ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
72พ.ท.แสวง มาระภูมิหน.ปบ.มทบ.24มทบ.24 อ.เมือง จ.อุดรธานี 10200
73พ.อ.สมคิด สวยล้ำฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชานรด.
74พ.ท.อมรชัย ลือชาอจ.รร.สพศ.ศสพ.มณฑลทหารบกที่ 13 อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
75พ.อ.เสถียรพงษ์ ธรรมโชติหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นำวงประชาพัฒน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210
76พ.อ. (พิเศษ)โยธิน ชัยมงคลผอ.กอง กร.ทบ.กร.ทบ. บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม 10200
77พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ประจำ มทบ.15มทบ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
78พ.อ.ประสม สินทองรอง ผอ.กอศจ.สม.กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
79พ.อ.ปกครอง ประจักจิตร์ฝสธ.กอ.รมน ทบ.มทบ.17 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
80พ.อ.จงกล วงศ์ชุมภูฝสธ.ประจำ สม.กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
81พ.ท.แดนชัย แก้วสาผช.หน.กำลังพล ทน.2กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
82พ.ท.สนิท หินไชยศรีหน.อศจ.สบ.ทท.โรงเรียนเตรียมทหาร 9 หมู่ 10 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
83พ.ท.ผู้ดูแล ระบบ-กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
84พ.ท.สุธี สุขสากลหน.สส.สส.
85พ.ต.อุดม รักษาภักดีอศจ.ศร.ศร.
86ร.อ.วิชัย เมืองนกประจำแผนก อบรมฯกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
87ร.อ.สมพงษ์ แก้วใจประจำแผนกศาสนพิธี กอศจ.สม.กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กทม 10200
88ร.ท.ดร.พรชัย หะพินรัมย์อศจ.จทบ.ชร.มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
89พ.อ.บรรจง เอ็นดู
90พ.อ.อมรชัย ลือชา
91พ.อ.อุทัย เจริญชัย
92พ.อ.มานพ เมืองแก้ว
93พ.ท.บวรวิทย์ ไชยศิลป์
94พ.ท.ขวัญชัย ชื่นใจ
95พ.อ.อุทัย เจริญชัย